Xem tất cả các mật khẩu của bạn được lưu trữ teen teen online

Category: Kinh doanh 0 0

Không có vấn đề gì máy http://teenteenonline.com/ tính bạn đang có, nếu bạn sử dụng trình duyệt web của Google, bạn có thể xem tất cả các mật khẩu của bạn trong một kho lưu trữ duy nhất. Và bạn có thể nhận được bất cứ ai nhìn thấy.

Bạn phải đã xảy ra nhiều lần: số lượng mật khẩu bạn sử dụng mỗi ngày trên Internet trở nên không thể nhớ tất cả, và khi trình duyệt Web của bạn cung cấp cho bạn tiếp tục làm việc để tiết kiệm bộ nhớ của bạn, bạn nói cho anh ta có. Cái này là trong khi tất cả chúng ta đều biết rằng những phím được lưu trữ ở đâu đó, không phải tất cả đều có rõ nơi bạn tìm kiếm trong trường hợp bạn muốn tham khảo ý kiến ​​họ.

teenteen online android

Vâng, đối với những Chơi teen teen ở máy android người sử dụng Chrome điều không phải là quá khó khăn, bởi vì có là một trang web kho paswords thường xuyên thăm và những người đồng ý với các mật khẩu của bạn. Tất nhiên, bạn luôn có thể vào “Settings” và “Mật khẩu và hình thức” click “Quản lý mật khẩu” nhưng những gì nếu bạn ‘lại không phải trên máy tính của bạn hoặc bạn có thể tải Chrome?

Google cung cấp một trang của mật khẩu để truy cập cộng đồng của chúng tôi từ bất kỳ trình duyệt Web, với dữ liệu đăng nhập vào tài khoản của bạn Chrome. Một khi bạn đang ở đó, bạn có thể xem tất cả các mật khẩu cho các trang web bạn truy cập, cùng với các tùy chọn để xóa bất kỳ của họ.

Có thể bạn lo lắng một Chơi game teen teen ở máy điện thoại apk chút mà Google làm điều này, bởi vì bất cứ ai đến với Chrome chính của bạn có thể truy cập vào các chi tiết tương tự như bạn. Trong trường hợp đó, bạn có hai lựa chọn: hoặc là bạn vô hiệu hóa các tùy chọn để Chrome “Tôi nhớ” những gì các mật khẩu, hoặc mã hóa dữ liệu để đồng bộ hóa trình duyệt của bạn để mà ngay cả Google có thể đọc chúng.

Related Articles

Add Comment