Đêm sau lại vẫn như thế Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại

Category: Gương mặt trẻ 0 0

Bất kể có phải là ma hay không, lẽ ra ta phải từ từ nói chuyên, sao lại nóng nảy, làm hại tính mạng của nàng, thật. Qua hai canh giờ, bỗng ngủ thiếp đi. Mộng thấy nữ tử Thắng Tiên, mặc đồ màu thẫm đi đến. Phạm Nhị Lang cả sợ, nói: Tiểu nương tử nguyên vẫn chưa chết ư? Tiểu nương tử nói: Ném hơi lệch một chút, tuy. Nỏ hai lần chết đi, đéu chi là vì quan nhân thỏi. Hôm nay, biết quan nhân ờ đây, nên tự đến tìm, để được cùng quan nhân thoả lòng mong ước. Xin chớ chối từ, cũng là do sô mệnh đã định thôi.

Phạm Nhị Lang, quên hết mọi sự, liền cùng nữ tử mây mưa. Chung Hướng Dẫn Trùm bắn cá gối chung chăn, vô cùng Hướng Dẫn Trùm bắn cá sung sướng.

Xong rồi, trân irọng biệt nhau. Tỉnh giấc mới biết đó chỉ là mộng. Lại càng thêm hối hận.

Đêm sau lại vẫn như thế. Đến đêm thứ ba, nữ tử lại đến, so với trước càng thêm quyến luyến.

Lúc sắp Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại đi, nói với Nhị Lang: Thọ dương Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại của nô chưa tuyệt. Nay được Ngũ đạo tướng quân thu dụng. Nô một lòng nhớ trum ban ca thương quan nhân, đã khóc nói rõ sự tình, trum ban ca ơn được Ngũ đạo tướng quân có lòng thương, cho nghỉ.

Related Articles

Add Comment