Cô ta mệt dân tộc tày

Category: Làm đẹp 0 0

H Alibi: bang chứng xác nhận trong lúc vụ áu xày ra chồ này thì dương sự (người bị tình lỉghi) dang có mạt tại một.

f)UHH roi! Drum rồi! • Tôi nói và cô gắng xua
H ỉ t u t ty l-Min hàng U1«
1 \» I.

-4 muôn oou hươu CÖ. 0 cô cho kỳ được. Tôi đã mu » rht» iu (a mil không mặc cả – tay bán hàng cảm Ih. is nlni mtith bị đanh cap mất trong việc mua bán ,111,1 niuuỉh nãy Xong rồi tôi kéo cô nàng băng qua \ UOM ĩệ vể phía bón t. Km chưa muốn lên. Mn ro ta bị É*ió thối bay đi.

Gió thối tung cát lên, luuu V>In (lo TỎI lhnv theo nhặt chiếc mũ lại và nhổ IHIVU ỉ Mít (’ỏ I An oil t ru. Dửnn trang phục dân tộc lam í ỏi bực mình, Annie! Nếu có ai từ klutrh iặil nhìn thấy chúng ta, thì tôi còn ra cái thể I huiiR K» trang phục dân tộc niíu? Vợ. Nàng không chạy theo nhtĩHK lĩ ù hàng mỗ như cô. Nàng. Cô làm phong tục cưới hỏi của người việt cho tôi trỏ thành vừạ klìổ ri phong tục cưới hỏi của người việt ghi, vừa lô bịch. Cô ta vùng len chông lại tôi:
NMIH) anh khoe những đức tính của vợ anh, tôi n^nn đẽù tận £-0 roi! Chuyến đi của anh. Tôi muôn thực hiện hop (long của tôi mội cách đứng đan mà không bị xô day* thức ổp va. Cô tn ngại không dám nói đến chữ ấy, cô ta cô gAug lốm mới thốt ra lòi;
Bi 8Ỉ nhuc!
– Tôi cỏ sỉ nhục em đâu! Tôi. Nhưng lạy Chúa, em lên đi!
Sư phẫn nộ của cô ta xẹp xuông.

Cô dân tộc tày ta dân tộc tày mệt.

– Tôi sẽ giúp em. Tôi cầm lấy mấy cái đồ vật linh tinh; vô tình tôi đụng vào ngực cô ta. Một sự thèm muôn không thể tha thứ bỗng chiếm lĩnh người tôi.

Related Articles

Add Comment