Chúng tôi luôn vì một người nào đó cho chúng gopet online

Category: Phong tục tập quán 0 0
Các nhà báo Sol Aliverti là http://gopetonlines.com/ người chiến thắng của các ấn bản thứ hai của Chronicles Nội giải với sự xuất hiện , câu chuyện về một người đàn ông đã dành sáu tháng trong một bệnh viện mà không ai biết người anh đã.

Nhà báo Cordovan Sol Aliverti là tác giả của The xuất hiện , các văn bản mà thắng ấn bản thứ hai của giải thưởng nội thất Chronicles , tổ chức báo Deodoro , tạp chí lội nước và nhà xuất bản của Đại học La Plata với sự hỗ trợ của Liên minh khu vực của ánh sáng và lực lượng của Cordoba và Recovecos biên tập. Cuộc thi tìm kiếm để cung cấp cho khả năng hiển thị với các phóng viên trong nước, những người thực hành một thể loại với một truyền thống lâu đời nhưng mà do bản chất của nó có rất ít hiện diện trong các phương tiện truyền thông hiện nay.

gopet online

Các biên niên sử chiến thắng Tải game gopet mới nhất của năm 2016 kể về câu chuyện của một người đàn ông không cần bộ nhớ. Miguel Muñoz dành sáu tháng trong bệnh viện San Juan Rawson mà không ai xác định hoặc yêu cầu nó, như được mô tả bởi các nhà tổ chức giải. “Khi tất cả mọi thứ chỉ ra rằng chúng tôi đã giảm trong thế giới, một mạng con người có thể bảo vệ chúng ta khỏi trống rỗng và tiết lộ, từ mạng các tiếng nói và kinh nghiệm, chúng tôi là ai, chúng tôi đã , ” Aliverti giải thích về công việc của bạn, bạn đã có thể đọc Anfibia .

Các ban giám khảo gồm có Eliezer Budasoff, Sonia và John Carra Budassi. Phát biểu với các thành phố X , các nhà báo kể lại của nghiên cứu này.

Làm thế nào mà bạn tìm Tải gopet online cho di động của bạn thấy những câu chuyện của Muñoz? Có ai nói với bạn về sự tồn tại của họ hoặc phát hiện bằng các phương tiện khác?
-Các Encounter với những câu chuyện của Miguel là một sự may mắn. Báo San Juan và một số báo chí trong nước đã đưa tin. Đó là trường hợp của một người đàn ông, sau khi bị đánh vào đầu, đã bị mất trí nhớ và sáu tháng trước, ông đã được nhận vào bệnh viện Rawson không có một tuyên bố anh ta. Khi ổn định, và như lâm sàng sau đó ông hồi phục, có để lưu trữ nó trong một nhà tế bần của Open Hands Foundation.

Related Articles

Add Comment